Tutkimus 2008–2018

Tutkin kymmenisen vuotta uskonnon, mielenterveyden ja ihmisoikeuksien välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä. Sosiaalietiikan alaan kuuluva tutkimukseni on käsitteellistä ja tieteidenvälistä. Väitöskirjani käsittelee psykoottisen yksilön uskonnon- ja mielipiteenvapautta. Väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessani selvitin uskonnonvapauden ja mielenterveyttä koskevien oikeuksien yhteensovittamista hengellisen väkivallan ja vaihtoehtoisten terapioiden kannalta. Sivupolkuna olen myös pohtinut ajatusta, jonka mukaan oma persoona on diakoniatyöntekijän työväline.

Tutkimustyöhöni voit tutustua tarkemmin julkaisuluettelon avulla.

Monografiat

Vapaa mieli: Uskonnon- ja mielipiteenvapaus mielenterveyden järkkyessä, 2018 (toim.) Asiantuntijaosuuskunta Mielekkään julkaisuja. Helsinki: BoD.

Freedom of Delusion – Interdisciplinary Views Concerning Freedom of Belief and Opinion Meet the Individual with Psychosis, 2014. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

Referee-arvioidut tieteelliset artikkelit

Kristillinen psykoterapia ja sielunhoitoterapia uskonnonvapauden ja mielenterveyttä koskevien oikeuksien näkökulmasta. Diakonian tutkimus 2/2018, s. 7–33.

Forum Internum Revisited: Considering the Absolute Core of Freedom of Belief and Opinion in Terms of Negative Liberty, Authenticity, and Capability. Human Rights Review 2018, 19, pp. 425–446. Kirjoitettu yhdessä Pamela Slotten kanssa.

Vastavuoroisuus sosiaalietiikan tutkimuksessa: kokemusperustainen käsiteanalyysi tutkimusmetodina. Teologinen aikakauskirja 2/2018, s. 135–149.

Uskonnolliset menetelmät ja lähtökohdat suomalaisessa mielenterveystyössä. Diakonian tutkimus 2/2017, s. 8–42. Kirjoitettu yhteistyössä mielenterveyden kokemusasiantuntijoiden konsulttiryhmän kanssa.

Promoting the freedom of thought of mental health service users: Nussbaum’s capabilities approach meets values-based practice. – Journal of Medical Ethics, 2017, 44(3).

The freedom of belief and opinion of people with psychosis. – The viewpoint of the capabilities approach – International Journal of Mental Health, 2017, 46(1), pp. 18–37.

Is there a right to hold a delusion? Delusions as a challenge for human rights discussion. – Ethical Theory and Moral Practice, 2013, 16(4), pp. 829–843.

”Oma persoona on diakoniatyöntekijän työväline” -väitteen kriittistä tarkastelua. – Diakonian tutkimus 2/2012, s. 173–195.

Psykoottisen yksilön uskonnon- ja ajatuksenvapaus. – Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2/2010, 47, s. 84–97.

Muut tieteelliset julkaisut

Hyvän mielen jumala. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2017 (133), s. 2209–2213.

Sielunhoitoterapian asema terapian kentällä ja evankelis-luterilaisessa kirkossa. Diakonian tutkimus 1/2017, s. 54–66.

Vihitty armonvälineeksi? Implisiittisen virkakäsitykseni kriittistä tarkastelua. – Diakonian tutkimus, 2/2016, s. 194–205.

Hengellinen väkivalta uskonnonvapauden ja mielenterveyttä koskevien oikeuksien haasteena. – Erilaisista yhteisöistä elävä kirkko (toim. Hytönen, M., Ketola, K., Salminen, V., Sohlberg, J., Sorsa, L). Kirkon tutkimuskeskus, 2016, s. 213–233.

Psykoottiset harhaluulot uskonnon- ja mielipiteenvapauden haasteena. – Niin & näin: filosofinen aikakauslehti, 4/2014, s. 74–75.

Diakonian tutkimusta ja diakonista tutkimusta. – Diakonian tutkimus 2/2014, s. 115–116.

Uskonnon- ja mielipiteenvapaus psykoottisen ihmisen oikeutena. – Diakonian tutkimus 2/2014, s. 162–166.

Mielipiteenvapaus kuuluu myös psykiatriaan. – Suomen lääkärilehti 50–52/2014, s. 3433-3434.

Involuntary antipsychotic medication and freedom of thought – Dialogues in Philosophy, Mental and Neuro Sciences, 12/2011, 4, pp. 31–33.

Yksilön oikeus uskoa ja ajatella: aatehistoriallinen matka antiikista 2000-luvulle – Teologinen Aikakauskirja, 114, 2/2009, pp. 149–165.

Yleistajuiset kirjoitukset sanomalehdissä ja kirjoissa

Koulu ihmisoikeuksien edistäjänä hengellisen väkivallan tapauksissa. – Synsygus: Suomen uskonnonopettajain liiton jäsenkirje 4/2016, s. 16–18.

Hengellisen väkivallan käsitteellistä tarkastelua. – Kahden maan kansalainen. Herännäiskirjoituksia 2015–2016, toim. Urpo Karjalainen, 2016, s. 84–101.

Psykoosilääkettä jumalharhoihin? –Kirkko ja kaupunki, 31.8.2011, s. 12–13.

Vapaa voisi halutessaan valita toisin – Kirkko ja kaupunki, 16.2.2011, s. 14–15.

Ehkäisykielto koettelee klassista käsitystä uskonnonvapaudesta – Helsingin Sanomat, 19.2.2009.

Terveys voi olla uskon sivuvaikutus – Kirkko ja kaupunki, 5.9.2007, s. 14-15.

Yleistajuiset artikkelit toimitetuilla Internet-foorumeilla

Ajatuksenvapaus psyykkisen sairauden ja pakkolääkinnän puristuksessa. – www.areiopagi.fi, 24.1.2017.

Ihmisillä on oikeus järjettömiin uskomuksiin. – www.areiopagi.fi, 4.10.2016.

Psykologian ja kristinuskon kohtaamisesta syntyy älyllinen kriisi. – www.areiopagi.fi, 21.6.2016.

Ihmisyyden paradoksi: miksi ihminen ryhtyy vihaamaan naapureitaan, joiden kanssa eli aiemmin sulassa sovussa? – www.areiopagi.fi, 24.5.2016.

Onko ihmisellä oikeuksia suhteessa Jumalaan? – www.sosiaalietiikka.fi, 24.5.2016.

Aivot ja arvosidonnaisuus. – www.sosiaalietiikka.fi, 14.3.2016.

Psykiatriassa pärskähtelee ihmisyyden potentiaaleja. – www.bioetiikka.fi, 19.2.2016.

Ihmisoikeuskeskustelun suo. – www.areiopagi.fi, 26.1.2016.

Asiantuntijan pärstäkerroin. – www.sosiaalietiikka.fi, 11.1.2016.

Kuka palkkaisi sosiaalieetikon? – www.sosiaalietiikka.fi, 12.11.2015.

Pakottava hätä. – www.sosiaalietiikka.fi, 18.9.2015.

Oikeus omapäisyyteen – Oikeutta mielen sisältöihin vai mielen kykyihin? – www.areiopagi.fi, 18.8.2015.

Mallikouluväkivaltaa. – www.sosiaalietiikka.fi, 1.6.2015.

Kolme tapaa ymmärtää uskonnonvapaus. – www.sosiaalietiikka.fi, 15.1.2015.

Miksi meillä ei uskota joulupukkiin. – www.sosiaalietiikka.fi, 2.12.2014.

Hulluutta vai hurskautta? Psykoottisen ja uskonnollisen todellisuudentulkinnan erottaminen – www.teologia.fi, 4.10.2011.

Pääkirjoitus: Uskonto mielenterveysarvon punnittavana – www.teologia.fi, 6.10.2011.

Kirja-arvostelu: Kulttuurit ja lääketiede. – www.teologia.fi, 6.10.2011.